Studieschuld BKR | Lees hier alles over de BKR registratie studieschuld

Picture of by Laura Dallas • Oct 21, 2022

by Laura Dallas • Oct 21, 2022

Het BKR is een instantie in Nederland die bijhoudt hoeveel leningen mensen uit hebben staan. Op basis hiervan kunnen banken leningen en hypotheken uitgeven, zonder dat mensen deze niet kunnen betalen.

Veel mensen vragen zich dan ook af of een studieschuld leidt tot een registratie bij het BKR. Om erachter te komen kun je er hieronder meer over lezen. We hebben alle belangrijke punten bij elkaar gezet zodat je alles komt te weten over de BKR registratie studieschuld.

Staat studieschuld geregistreerd bij BKR?

Het BKR houdt alle leningen bij die mensen afsluiten. Een lening die door de meeste mensen in hun studietijd is gebruikt is de studiefinanciering. De studiefinanciëring wordt gezien als een aparte lening, die niet wordt bijgehouden door het BKR. De beredenering hierachter is dat het een investering in uzelf en uw toekomst is.

Daarnaast wordt deze lening vanuit een overheidsinstantie verstrekt. De overheid zelf heeft het verplicht gesteld dat in de financiële sector leningen worden gemeld bij het BKR. Maar de studiefinanciering wordt vanuit de overheid gezien als een ander soort lening. Deze hoeft dan niet geregistreerd te worden bij het BKR.

BKR studieschuld

Sinds de ingang van het nieuwe leenstelsel, vragen mensen zich af wat de gevolgen voor hun zijn en wat de relatie wordt tussen studieschuld en BKR. Mensen zijn vaak bang de studieschuld leidt tot een BKR registratie, waardoor ze minder makkelijk geld kunnen lenen of een hypotheek kunnen aanvragen.

Doordat de studieschuld wordt gegeven vanuit een overheidsorgaan, leidt dit niet tot een BKR registratie. Een studieschuld wordt gezien als noodzakelijk vanuit de overheid, en veel mensen hebben geen keuze dan om deze lening aan te gaan.

Studieschuld en hypotheek 

Bij het aanvragen van een hypotheek wordt er gekeken naar hoeveel schuld een aanvrager heeft op het moment van aanvragen. Dit doen banken door gegevens op te vragen bij het BKR. Een studieschuld kan hierbij niet worden opgevraagd, doordat deze niet geregistreerd staat.

Hierdoor bestaat de mogelijkheid om te liegen over de studieschuld. Dit kan leiden tot een hogere hypotheek of een lagere rente. Voor veel mensen is dit dan ook aantrekkelijk, maar kan tot problemen leiden in de toekomst.

Is studieschuld BKR geregistreerd in de toekomst 

Vanuit het BKR worden er gekeken naar mogelijkheden om in de toekomst studieschuld BKR geregistreerd te maken. Dit omdat mensen bij het aanvragen van hypotheek of leningen de studieschuld verzwijgen.

Hierdoor worden er hypotheken of leningen afgesloten die niet betaald kunnen worden. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het BKR een lobbykantoor in dienst genomen. Zij onderzoeken de mogelijkheden om te kijken of een studieschuld BKR registratie kan krijgen.

Er wordt vanuit scholen met afkeer naar gekeken, omdat zij denken dat dit zal leiden tot dat er minder snel gekozen zal worden om te studeren.

Als de studieschuld bij BKR geregistreerd zal worden, zal het in de toekomst moeilijker worden om een huis te kopen. Daarnaast zal er tegenwoordig leenangst ontstaan, waardoor er minder snel gekozen zal worden om te gaan studeren.

Verzwijgen studieschuld niet meer mogelijk

Hoewel je bij het aanvragen van een hypotheek of lening niet je studieschuld kunt inzien, gaat hier wel verandering in komen. Nadat het BKR had aangegeven dat mensen in de problemen komen door het verzwijgen of verlagen van hun studieschuld, is er naar een oplossing gezocht.

De studieschuld zal in de toekomst dan nog steeds niet in het BKR register komen te staan. Op deze manier blijft het sociale karakter van de studielening bestaan. Een lening zonder BKR is dus mogelijk.

Er wordt momenteel gewerkt aan een systeem waar je via DUO een schuldverklaring kunt aanvragen. Op deze manier wordt er voorkomen dat de studieschuld een BKR registratie krijgt, maar krijgen bedrijven in de financiële sector, zoals banken meer zekerheid bij het verstrekken van een lening of hypotheek.

Deze manier van registreren wordt in de volksmond gezien als een verkapte BKR registratie, maar volgens het kabinet is dit de enigste manier waarop in de toekomst een hoop financiële problemen kunnen worden voorkomen.

 

Gevolgen studieschuld voor hypotheek 

Omdat een studieschuld niet BKR geregistreerd is, kunnen bedrijven in de financiële sector niet inzien hoeveel je studieschuld is. Zoals eerder besproken wil het BKR hier verandering in brengen, maar gaat de overheid hier niet in mee.

Dit omdat zij het sociale karakter van de studielening willen behouden en voorkomen dat minder mensen gaat studeren. Door de niet registratie bij het BKR van de studieschuld kunnen mensen wel in financiële problemen komen.

Als zij deze studieschuld eerlijk vermelden bij het aanvragen van een hypotheek of lening, dan bestaat de kans dat zij de lening of hypotheek die zij willen niet krijgen. Hierdoor zijn mensen geneigd hier niet eerlijk over te zijn.

De studieschuld is namelijk een schuld die afbetaald zal moeten worden, en hierdoor kleeft er meer risico aan het verlenen van een lening of hypotheek. Bedrijven in de financiële sector willen dit risico niet lopen en dit kan in de toekomst veranderen. In plaats van een BKR registratie, dienen aanvragers te komen met een schuldverklaring die via DUO aangevraagd kan worden.

Inhoud