Akkoord gaswinning in Groningen met Shell & ExxonMobil

Picture of by Laura Dallas • Oct 21, 2022

by Laura Dallas • Oct 21, 2022

Je hebt het de afgelopen weken vast wel voorbij horen komen, het gaswinning akkoord wat gesloten is door Minister Wiebes van economische zaken met de gas winnaars Shell & ExxonMobil. Er is in dit akkoord afgesproken dat er wordt afgezien van een claim door de gas winnaars als er gas in de grond van Groningen achterblijft.

Gaswinning akkoord

Naast dat goede nieuws is er door alle partijen besloten dat er nog steeds doorbetaald gaat worden voor de schade die is veroorzaakt door de gaswinning, er komt hiervoor nog eens 500 miljoen euro bij om alle mensen die schade hebben geleden te helpen. Hieronder hebben we voor jou nog een aantal belangrijke punten uit het akkoord opgeschreven, lees snel verder!

Opbrengst wordt anders verdeeld

Een ander belangrijk punt dat is gesloten in het akkoord is dat de verdeling van de opbrengsten drastisch gaat veranderen. De opbrengsten worden namelijk aangepast aan de mijnbouw wet die voortaan ook geld voor kleinere gasvelden in ons Nederland.

Echter is dit voor de overheid een tegenvaller ze krijgen namelijk maar 73% van alle opbrengsten, in de afgelopen jaren kreeg de overheid nog een forse 90% van alle opbrengsten. De oorzaak van deze verdeling is gekomen doordat de gaswinning drastisch naar beneden moet en er komen steeds meer kosten bij kijken. Dit kan de consument eventueel terug gaan zien in toekomstige vergelijkingen.

De kraan gaat uiteindelijk dicht

Er is in dit akkoord ook besproken hoe ze de terug schroeving van de gaswinning gaan aanpakken, dit gaat stapsgewijs. Ook zorgt dit ervoor dat de Nederlandse Staat volledig de touwtjes in handen krijgt als het gaat over de gaswinning in Groningen. Ook is er besproken dat de NAM nog steeds volledig aansprakelijk is voor de schade die is gemaakt door gaswinning en de schade die er wordt gemaakt terwijl de woningen of bedrijven worden gerepareerd.

Er komt een minimum

De minister heeft in het akkoord ook afgesproken dat er elk jaar een vooraf bepaald quotum komt over hoeveel gas er minimaal gewonnen moet worden in Nederland. Dit wordt gedaan zodat er altijd levering is van gas in Nederland. Echter betekent dit ook voor Shell en ExxonMobil big business, ze moeten ervoor zorgen dat er genoeg mankracht en financiële middelen zijn om gas te kunnen blijven winnen in Nederland. We zitten dan ook in een energie transitie.

Lopen we geld mis door te stoppen met gaswinning?

Er is onderzocht dat door de terugschroeving van de gaswinning we een heel stuk van onze inkomsten als Nederland mislopen. In Groningen wordt er verwacht dat er ongeveer 450 miljard kubieke meter aardgas in de grond blijft zitten. Dit betekent voor de Nederlandse Staat omgerekend in de gasprijs van nu een inkomsten misser van ruw 70 miljard euro. De gas winnaars hebben afgesproken dat ze geen claim zullen indienen bij de Nederlandse Staat door verhindering van gaswinning.

Inhoud